Novinky

Jaké budou Louny v roce 2024?

Na nedávném zasedání městského zastupitelstva proběhlo klíčové hlasování o rozpočtu. Dokumentu, který se nedá "okecat" a ukazuje, jak bude vypadat naše město v tomto roce. Dovolím si doslova pár postřehů z rozpočtu, který plánuje výdaje o 130 milionů vyšší než ty letošní.

Každý rozpočet má dvě části: provozní a investiční. Stručně komentují každou část zvlášť.

Radnice sice plánuje na investice vydat 150 milionů, ale uvidíme kolik to bude ve skutečnosti. V roce 2023 dokázali proinvestovat jen zhruba 1/4 naplánovaného. Schválený investiční rozpočet využívá toho, že projekty, které se nyní dokončují, byly započaty za předchozího vedení. Bohužel v plánech současného vedení není kromě obvyklé a nutné obnovy dosavadního majetku a snahy o nějaká nová parkovací místa nic, co by mělo město posunout. Mám obavy, že udržovací taktika tohoto typu stačit nebude - musí se připravovat nové záměry, aby bylo co dělat v dalších letech.

Provozní rozpočet města nám poněkud nabobtnal. Zvýšené výdaje na provoz města, kdy vedle výdajů úřadu (viz například tiskové oddělení za zhruba 3 miliony korun), raketově rostou i finanční transfery do nepříliš efektivních Technické správy města Loun. Bohužel jsem nezaznamenal snahu radnice hospodaření města nějak zkonsolidovat. To byl hlavní důvod, proč jsem rozpočet jako celek nepodpořil.

Až na diskuzi o poplatku za odpad (budu se jí věnovat v únorové zprávě) a emotivní a díky Bohu vítěznou debatu o podpoře kina, za kterou všem ještě jednou děkuji, se při projednávání nestalo nic, co by stálo za čas či dva řádky navíc. Viděli jsme jak rychle můžeme přijít o za léta naspořené finance. Snažit se koalici hlídat a upozorňovat na excesy radnice je to výzva pro nás jako pro opozici i pro občany města.

Vždycky když jdu kolem největší nové lounské stavby - našeho bazénu, uvědomím si, že se to povedlo díky tomu, že jsme na radnici dotáhli projekt, který připravila již minulá reprezentace města. Ano, my jsme to úspěšně dokončili, ale jen díky dobrému základu. Ve stejné logice jsme tomuto vedení odevzdali také řadu projektů (nová podoba Komenského náměstí, přestavba bývalého bazénu 7. ZŠ, rekonstrukce domova s pečovatelskou službou, dokončení revitalizace letního cvičiště včetně skateparku, dokončení revitalizace sídliště Pod kasárnami), co ale budeme v Lounech budovat od roku 2026, to nevím.

O ničem se totiž ani nemluví.

<< Zpět na předchozí stránku