Mapa pro lepší Louny 🔎🗺️

Louny jsou dobré místo k životu. Máme tady klid, zeleň a přírodu, která se stala symbolem české krajiny. Louny budou lepší, když se budou i nadále rozvíjet s ohledem na rodiny, tak budou mít svou budoucnost. Město musí též zabezpečit seniory, aby se mohlo
opřít o svou minulost. Letos překládáme plán, který je zároveň mapou budoucích lepších Loun. Každý si může najít, co chystáme pro jeho nejbližší okolí. A na unikátní mapě si najdete i to, co se nám povedlo dokončit za poslední čtyři roky.