Novinky

4. ZM: Prosadili jsme více peněz pro Antikotel a Memoriál Petry Hézlové

Na pondělním zastupitelstvu oznámila svou rezignaci tajemnice Městského úřadu Louny Ing. Renáta Čapková. Na úřadě pracovala tři dekády a tajemnicí byla 20 let. Chtěli bychom jí i touto cestou poděkovat za její službu pro Louny a jeho občany.

Z řad občanů vystoupil mimo jiné MUDr. Bořek Zasadil, který vznesl dotaz na "budoucnost Komendy". V minulém volebním období se na radnici podařilo připravit projekt revitalizace současného asfaltového parkoviště včetně jeho ozelenění. Realizaci projektu za cca 17 mil. Kč bohužel zabránili tehdejší členové městské rady za ANO (Rychtařík, Bečvářová, Godycká) a USZ (Šabata, Hons), když prosadili, aby se projekt realizoval pouze za předpokladu získání dotace. Přitom všichni radní věděli, že se jedná o těžko dotovatelné placené parkoviště. Věřím, že se podaří i tuto část města v blízké době zkrášlit, je však otázkou, na kolik to město namísto původně plánovaných 17 milionů Kč přijde.

Na programu byly také dotace do sportu a kultury. Podpořili jsme poskytnutí 620 tis. Kč na kulturu a 3,8 mil. Kč na sport. Podařilo se nám prosadit navýšení finanční podpory pořadatelům Memoriálu Petry Hézlové z BeFit Louny a festivalu Antikotel ze spolku Lunovrat. Díky všem, kteří náš návrh podpořili.

Při projednávání zápisů finančního výboru se muselo kolektivně předělávat navrhované usnesení, neboť předseda výboru Jan Čáka přednesl návrh, který odporoval zákonu o obcích. V rámci tohoto bodu potvrdila tajemnice úřadu, že Město Louny neeviduje žádné pochybení ve vztahu k humanitárně vyčleněným bytům pro ukrajinské uprchlíky ani žádnou škodu, kterou by městu způsobil Pavel Janda, jak opakovaně tvrdí někteří členové koalice. Tím, že tuto informaci odmítli koaliční zastupitelé vzít hlasováním na vědomí, pouze potvrdili, že se od počátku jedná o politicky motivovaný "hon na čarodejnice".

Ve čtvrtek před zastupitelstvem se na radnici sešli zástupci opozice s vedením města. Starosta Milan Rychtařík s místostarostou Pavlem Csonkou deklarovali ochotu se s opozicí více bavit. Schůzky se zúčastnil i náš zástupce s tím, že pokud chceme nastavit nějaké normalní fungování koalice - opozice, bylo by dobré začít tím, že opozice bude adekvátně zastoupena v komisích a výborech a nebudou blokováni naši nominanti do těchto pozic.

Když ale přejde koalice ANO-SPD-ČSSD-LoPat od slov ke skutkům, je deklarovaná "spolupráce napříč zastupitelstvem" pryč a 15 koaličních zastupitelů svých 14 opozičních kolegů válcuje, kde může.

Jak jinak si vysvětlit, že v únoru do Finančního výbor nebyl zvolen náš nominant Vojtěch Vágner a na poslední volné místo byla v pondělí koalicí navržena a zvolena Markéta Senylníková z ČSSD. Ze 7 členů jich má tak koalice v tomto výboru hned 6.

Jako druhý nejsilnější subjekt v zastupitelstvu tak má naše uskupení PRO LEPŠÍ LOUNY pouze 1 člena v "IT komisi" a 2 zástupce v kontrolním výboru, které si ale vybrala koalice poté, co vetovala Pavla Jandu.

Ať se vám daří
Tým PLL

<< Zpět na předchozí stránku