Program

Programové priority

Chceme mít nejlepší školy v kraji. Gymnázium má být malou univerzitou, kvalita základních škol má být důvodem, proč mladé rodiny zůstanou v Lounech.

Chceme novou služebnu městské policie v lokalitách se zvýšenou kriminalitou, aby Louny zůstaly jedním z nejbezpečnějších míst v kraji.

Chceme udržet kvalitu péče o naše seniory. Louny jsou a budou město přátelské k seniorům.

Chceme dál řídit financování města a hospodařit bez dluhů. Město musí řídit odborníci, kteří mají zkušenosti.

Chceme Louny jako “smart city”, ale ne jako nástroj na utrácení peněz, a proto podpoříme jen projekty, které ušetří prostředky nebo Vám výrazně usnadní život.

Chceme ještě více otevřenou radnici, transparentnost je pro nás samozřejmostí.

Chceme vybudovat více parkovacích míst. Postavíme parkovací domy a chytré aplikace Vám řeknou, kde jsou volná místa.

Chceme častější vývoz tříděného odpadu na sídlištích. Rodinným domům nabídneme popelnice na tříděný odpad zdarma.

Chceme, aby zahrádkářské kolonie byly plnohodnotnou součástí Loun. Asfaltové silnice a kontejnery na odpady budou samozřejmostí.

Chceme dál podporovat aktivní Louňáky ve sportu, kultuře i sociální oblasti. Odborně dohlédneme na stavbu bazénu a rozšíříme sportovní halu o další plochu pro míčové hry. Každá koruna investovaná do zázemí pro mládež se nám mnohonásobně vrátí!

Chceme vybudovat vnitřní dětskou hernu, postavit dopravní hřiště a průběžně modernizovat dětská hřiště.

Chceme asfaltový povrch na cestě do Lužerad. Kolem města propojíme kvalitní vycházkové trasy a cyklotrasy.

Chceme spolupracovat s majitelem lounské nemocnice a podporovat ambulantní péči. Zachování pohotovosti vnímáme jako naši povinnost.

Program PRO LEPŠÍ LOUNY

Program PRO LEPŠÍ LOUNY navazuje na vše dobré, co se v Lounech za předchozí léta podařilo. A je toho dost, v čem se dá pokračovat a co je možné vylepšovat. Ohlížet se však nestačí. Cítíme, že město přešlapuje na místě a chybí mu nové impulzy. Jeho osud nám není lhostejný. Máme vizi, jak jeho rozvoj posunout dál a udělat z Loun ještě lepší místo pro život. Chceme víc. Chceme Lepší Louny.
Nabízíme občanům vizi, ve které odmítáme laciný populismus i extremismus, nebojíme se věci nazývat pravými jmény a nebojíme se nepopulárních kroků. Neslibujeme nesplnitelné, stavíme na skutečných možnostech.
 
PRO kvalitní školství
Nejlepší v kraji. Takové chceme lounské školy. Gymnázium a alespoň jedna základní škola musí být mezi nejlepšími nejen v našem kraji, ale v celé zemi. Chceme mít gymnázium, na které budeme pyšní. Proto prosadíme, aby město více investovalo do budov i technického vybavení, a tím přispělo k zajištění špičkové výuky na úrovni 21. století.
Jsme si vědomi, jak důležitou úlohu má město jako zřizovatel základních a mateřských škol. V příštím období vypracujeme nový investiční plán pro jednotlivá školská zařízení, který bude počítat s vyšší finanční podporou. Více financí půjde i na lepší sociální zařízení, šatny, jídelny, kuchyně.  Chceme, aby rodiny s dětmi v našem městě žily rády a zůstávaly zde. Jedním ze základních předpokladů jsou kvalitní a dobře vybavené školy.
Podpoříme inovativní metody vzdělávání tak, aby rodiče měli větší možnost volby při výběru vzdělávání svých dětí. Vítáme probíhající specializaci jednotlivých základních škol a budeme přispívat ke vzájemné spolupráci mezi školami v Lounech i v blízkém okolí.
Jsme připraveni zajistit dostatečnou kapacitu zejména mateřských škol (ve spolupráci se základními školami). Podpoříme školy při realizaci projektů financovaných z fondů EU i vznik specializovaných učeben a sdílených zařízení.

 PRO bezpečí v Lounech
Louny patří mezi nejbezpečnější města v kraji. Ceníme si toho, chceme tento stav udržet.
Prosadili jsme zrušení nesmyslných „botiček”. Tím jsme uvolnili ruce městským policistům, kteří už nemusí trávit hodiny montáží a demontáží, ale mohou se věnovat užitečnější činnosti. Chceme víc. Pro pořádek a bezpečnost v Lounech zřídíme služebnu městské policie v některé z krizových lokalit (Osmidomy, Tyršovo náměstí nebo náměstí Benedikta Rejta ), zvýšíme počet strážníků, abychom i v nočních hodinách měli v ulicích dostatek policistů. Městskou policii v Lounech chceme otevřít veřejnosti, aby její zaměstnanci aktivně komunikovali s občany. Zapojíme město do programů prevence kriminality. 

PRO poctivé a odborné hospodaření a smysluplné investice
Město Louny hospodaří řádně a bez dluhů. Přesto nás v nejbližších letech čeká velká výzva. Výstavba plavecké haly za 250 miliónů korun bude historicky největší investicí města od roku 1989.
Chceme investovat, ale ne na úkor výstavby chodníků, oprav městských škol nebo domu s pečovatelskou službou. Proto musí město vést profesionálové se zkušenostmi. Slibujeme, že budeme řídit výstavbu plavecké haly tak, aby byla postavena včas, kvalitně, bez zbytečných vícenákladů. Aby se stala chloubou města. Peníze však musí městu zbýt také na obnovu městských bytů.
Rozpočet budeme spravovat řádně. Tedy tak jako v minulých letech, aby našim nástupcům zůstal dostatek peněz na další rozvoj Loun. Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrožovat jejich budoucnost, stejně jako nesmyslně vytvářet dluhy obci. To je naše filozofie.
Město má zpracovanou analýzu energetické náročnosti jednotlivých budov, proto budeme postupně investovat, abychom ji u městských objektů snížili.

PRO zodpovědné a vstřícné smart město
Chceme udržet širokou nabídku obchodů a služeb ve městě. Místním podnikatelům nesmí město tzv. „házet klacky pod nohy“, naopak jim nabídne pomocnou ruku.
Město jako odpovědný zaměstnavatel musí úředníky, učitele, zaměstnance příspěvkových organizací a společností adekvátně odměňovat, aby byli motivovaní odvádět pro město a jeho občany maximum a neodcházeli do soukromého sektoru.
Ve smart cities vidíme příležitost i rizika. Koncept smart cities je šancí, jak ulehčit občanům život. Někdy to ale může být pouze nástroj pro utrácení veřejných peněz, který popírá původní smysl. Proto budeme důsledně posuzovat všechny nákladnější projekty smart cities a podpoříme jen ty, které mají skutečný smysl.

Vybudujeme v Lounech základní infrastrukturu pro elektromobily. Automobily, které využívá radnice a městské organizace, nahradíme moderními a ekologickými elektromobily a CNG vozy na operativní leasing. Ušetříme městské finance i životní prostředí. 

PRO moderní a občanům otevřené město
V uplynulých čtyřech letech jsme pomohli vytvořit nové webové stránky města, komunikujeme s občany na sociálních sítích. Jednou měsíčně si mohou občané (díky nám) vyřídit na úřadě základní agendu i v sobotu. Chceme přirozeně pokračovat v přibližování radnice občanům, a to nejen v online světě. Budeme klást důraz na městská otevřená data, začneme konečně vydávat papírový městský zpravodaj, aby se informace dostaly včas a nezkresleně ke všem občanům.

Na úřadech zřídíme bezbariérové kontaktní místo. V případech, kdy bude pro občana obtížné dojít si vyřizovat agendu do jednotlivých kanceláří úřadu, přijde úředník za ním. Věříme, že tuto službu rádi využijí rodiče s kočárky nebo senioři se sníženou pohyblivostí.

Jsme rozhodnuti se s občany více bavit, třeba i o tom, do jakých konkrétních akcí má město investovat.

 PRO každého, kdo nemůže zaparkovat
Zjednodušíme parkování ve městě.
Využijeme chytrá řešení a zavedeme navigační tabule s aktuální kapacitou volných míst i  mobilní aplikaci, která v mobilu ukáže nejbližší volné místo k zaparkování v konkrétní části města. Louny nemají dost místa na parkování, hlavně na sídlištích.
Během volebního období vytvoříme alespoň 100 nových parkovacích míst s minimálním zásahem do zeleně. Část vznikne v jihovýchodní části Loun a část v severozápadní lokalitě.

 PRO pořádek a čistotu
Čistota byla vždy výkladní skříní Loun. Chceme mít takové město dál, proto zvýšíme frekvenci úklidu v centru a kolem kontejnerových stání mezi panelovými domy. K rodinným domům zajistíme malé popelnice na plasty a na papír. Čistotu kolem kontejnerů zlepšíme rovněž intenzivnější komunikací se společností Marius Pedersen, která odpad odváží  
Kontejnery na tříděný odpad umístíme i do zahrádkářských kolonií a doplníme je popelnicemi na bioodpad. Zahrádkářské kolonie zařadíme do harmonogramu sběrových sobot. Zároveň jsme připraveni snížit cenu za svoz odpadu pro seniory, a to až na polovinu současné částky.

Louny mohou být už dnes pyšné na svoji zeleň. Protože chceme, aby to tak zůstalo, za jeden pokácený strom zasadíme dva nové. 

 PRO kulturu a sport
Divadlo i knihovna jsou občanům v Lounech k dispozici, a navíc fungují na vysoké úrovni. Kulturní
život ve městě potřebuje podporu pro další kreativní projekty, díky kterým budou žít také ulice města. Pro lepší koordinaci akcí nabídneme prostřednictvím městského informačního centra PR servis nebo zaměstnance jiné městské organizace. Pomůžeme v Lounech propojit kulturu a turistický ruch.
Louny jsou také městem sportu. Jedním z našich cílů pro nastávající volební období je narovnání podpory pro lounské sportovní kluby. Nechceme klubům snižovat dotace na fungování, ale přidat peníze těm klubům, které pracují s mládeží. Je proto naprosto zásadní zachovat současnou podporu, kterou sportovní oddíly dostávají z rozpočtu města a z fondu pro sport, a navíc ji zvyšovat. Zároveň bychom chtěli víc podpořit trenéry, kteří pracují s mládeží. Umožníme klubům získat částku z dotačních programů přímo na odměny trenérům.
Finančně budeme podporovat vznik sportovních tříd. Jednou z našich priorit je dostavba sportovní haly, kde bude kromě hřišť na míčové sporty k dispozici i horolezecká stěna.

PRO seniory
Louny pro občany každého věku. Naším cílem je spokojený senior, který se v našem městě cítí dobře, bezpečně a není opomíjený. Je samozřejmostí, že budeme dál rozvíjet terénní sociální služby. Chceme však víc. Zdravotní problémy seniorů se většinou pojí se sociálními. Pomoc takto postiženým občanům musí být komplexní. Naším cílem je propojení sociálních a zdravotnických služeb. Podpoříme rodiny, které pečují o seniora v domácím prostředí. Poradenství, edukace a hmotná podpora je důležitá. Udržíme kvalitu pobytových sociálních služeb a zvýšíme úroveň bydlení seniorů v městských zařízeních.

 PRO rodiny s dětmi
Vytvářet ty nejlepší podmínky pro život, aby se do Loun stěhovaly rodiny s dětmi. To je podle nás jeden z nejdůležitějších úkolů samosprávy. Zvýšíme počet městských bytů, které budou určeny primárně jako startovací bydlení pro mladé rodiny a seniory.  
Podařilo se nám postavit velké dětské hřiště a chceme dál rekonstruovat a obnovit herní prvky na stávajících venkovních hřištích. Pro lounské rodiny však chceme víc. Proto jsme se už v tomto volebním období podporovali a přispěli k plánu na vznik vnitřní dětské herny.
Zavedeme používání tzv. chytré klíčenky, která usnadní život dětem i jejich rodičům. Nahradí peněženku, čip do školní jídelny, školní elektronický zámek, průkazku do knihovny i kartu na MHD. Novinka ušetří čas a náklady, k tomu bude děti přirozeně vzdělávat a prakticky připravovat na odpovědný postoj k financím.
Pro školáky také zřídíme dopravní hřiště a zajistíme pravidelnou výuku dopravní výchovy.

 PRO aktivní občany
Aktivně trávit volný čas chce většina z nás. Je důležité, aby v nejbližším okolí Loun vznikaly vycházkové trasy s lavičkami a informačními cedulemi, které budou moci využívat nejen rekreační sportovci, ale hlavně celé rodiny s dětmi a senioři. Podpoříme rozvoj takových tras a budeme dbát na to, aby na sebe navazovaly a vytvořily smysluplný celek.
Zasadíme se o rozvoj cyklotras v okolí Loun. Po cyklotrase „Ochutnejte lounské Středohoří” chceme nabídnout cyklotrasy po dolním toku Ohře a směrem na Podlesí. Za naprosto nezbytné považujeme rozšíření stávající in-line dráhy a vybudování další trasy pro bruslaře.
Místem aktivního odpočinku jsou pro naše občany také zahrádkářské kolonie. Cesta na zahrádku by měla být bezpečná a odpovídat trendům 21. století. Asfaltový povrch a osvětlení cest bereme jako samozřejmost. Chceme však víc. Jsme otevřeni i dalším novým námětům a připraveni podporovat občanské iniciativy, které budou aktivní život v Lounech zlepšovat. Příležitostí může být například oplocené psí hřiště.

  PRO zdraví a sociální péči
Zdraví je pro naše občany důležité, proto udržíme a budeme dál finančně podporovat pohotovost v Lounech. Chceme však víc. Aktivně vstoupíme do jednání s krajem, jehož úlohou je zajistit dostupnou zdravotní péči a samozřejmě také s majitelem lounské nemocnice firmou AGEL. Naším cílem je zvýšit kvalitu zdravotní péče v Lounech. Víme, že není možné obnovit nemocnici v původním rozsahu, podpora pohotovosti a ambulantní péče v Lounech je samozřejmostí.
Aktivně podpoříme komunitní plánování sociálních služeb v Lounech. Dokončíme probíhající rekonstrukci Domova pro seniory. Chceme však víc. Pustíme se do rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou, abychom zvýšili komfort bydlení seniorů. Podpoříme vznik dluhové poradny, která pomůže občanům města s insolvencí a případně je vyvede z dluhové pasti.

 PRO město s vizí a lákavé pro návštěvníky
Louny se mohou stát žádanou turistickou destinací, ideálním místem pro víkendové pobyty i základnou pro cesty turistů do okolí. Využijeme polohy města v blízkosti Českého středohoří, dostupnost Prahy, Karlových Varů, Krušných hor i Českého Švýcarska k rozvoji turistického ruchu. Pomůže to městu i rozvoji drobného podnikání.
Člověk se nesmí bát svých snů. Souhlasíte? Máme pro vás nejen sen ale i jednu naprosto reálnou vizi na závěr. Protože chceme víc...
Co byste řekli na to, kdybychom měli v našem městě zcela nové jedinečné místo? Místo, kde se budou lidé setkávat, kam vyrazí za kulturou, nebo jen tak na procházku. Místo, kde se budou cítit dobře. A také bezpečně. Místo, které by v době možných povodní pomohlo ochránit majetek a bylo jistotou pro všechny, kteří bydlí na levém břehu Ohře.
Tímto místem je pro nás budoucí lounské nábřeží. Prostor podél pravého břehu pod jezem od Jiráskovo mlýna až k loutkovému divadlu.