9. Libuše Machillová


Ing. Libuše Machillová

Libuše Machillová absolvovala gymnázium a vystudovala sociálně-právní akademii a vysokou školu finanční, obor ekonomie. Nyní již 22 let pracuje jako ředitelka Městské pečovatelské služby, která nabízí pomoc seniorům a občanům s handicapem. Svůj volný čas tráví cestováním, pěší turistikou, sportem a prací na zahradě. Nejraději chodí po horách a v zimě lyžuje.

„Svou kandidaturou bych se chtěla podílet na vytváření lepších životních podmínek občanů města, podporovat kulturně - společenské a sportovní aktivity a rozvoj turistického ruchu,“ říká Libuše Machillová a doplňuje, „Louny jsou mým rodným městem a celý život zde žiji. Mám zde rodinné příslušníky i přátele. Mým přáním je, aby mé rodné město i jeho okolí bylo stále krásné a nabízelo spokojený život všem občanům. Jako negativní vnímám patologické jevy, jakými jsou drogy, krádeže, podvody, vysoká nezaměstnanost a nízké příjmy občanů.“

Za své silné stránky Libuše Machillová považuje realistický přístup, schopnost nového pohledu na věc, řídící a organizační schopnosti a dobrou orientaci v sociální a ekonomické oblasti.