8. Jana Kubánková


Ing. arch. Jana Kubánková
je architektka a urbanistka. Studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Polytechnické univerzitě v Madridu. Profesně se zaměřuje na urbanistická témata a rozvojové strategie měst. Během projekční praxe získávala zkušenosti s vedením větších projektů (př. sportovních areálů), tak i menších rezidenčních staveb. Věnuje se současně i výzkumu, zajímá se o možnosti rozvoje modernistických sídlišť, která s nadšením navštěvuje nejen u nás, ale i v zahraničí. Je spoluautorkou publikace Sídliště, jak dál?. Spolupracovala na vývoji metodik a tvorbě výzkumných zpráv pro řadu institucí  (MMR, MPSV, SFPI aj.). Zorganizovala několik Dní architektury, v Lounech také seminář Plánujeme město, který otevřel téma významu městského architekta, příležitostně přednáší v rámci osvětových akcí věnovaných architektuře.

Přibližně před 13 lety navštívila město Louny poprvé a rozhodla se sem přestěhovat – teď je hrdou maminkou dvou malých Louňáků a svého rozhodnutí zakořenit v Lounech rozhodně nelituje. 

„Rozhodla jsem se podpořit kandidátku Lepší Louny, protože ji tvoří kompetentní lidé, kterým na městu záleží a jsou schopni lidsky komunikovat s obyvateli – to jsou pro mě klíčové vlastnosti dobrých správců města. Ráda přispěji svými profesními zkušenostmi, aby se město mohlo dál smysluplně rozvíjet a naplňovat svůj potenciál – města, ve kterém se dobře bydlí, podniká, které má dobré propojení s metropolí i s krajinou, která jej obklopuje.“