15. Alexandra Suková


Alexandra Suková
je lektorkou angličtiny. Ráda pracuje s dětmi a mládeží. Předávat znalosti a zkušenosti mladé generaci považuje za prioritu. Dříve organizovala kulturní a společenské akce, později pracovala jako v oblasti PR a personalistiky pro zahraniční firmy. Přes 15 let byla Alexandra Suková zástupcem mezinárodní prestižní organizace Kiwanis International pro Českou republiku. V té době organizovala zakládání nových klubů. Tyto neziskové organizace sdružují lidi nejrůznějších profesí, politických a náboženských vyznání, aby společně pomáhali potřebným, hlavně dětem. Stála u zrodu česko – holandské nadace Louny – Barendrecht, působila v ní jako prezidentka a později členka. Byla též členkou Zeissovy nadace, která se zabývala využitím minerálního pramene Luna a jeho přivedením do nemocnice. V letech 2010-2014 byla členkou zastupitelstva města, předsedsedkyní komise cestovního ruchu ( prosazovala zřízení důstojného Městského informačního centra pro turisty) a oddávající. Krátce byla členkou rady města.

Ve volném čase je Alexandra Suková ráda s rodinou. Chvíle s vnoučaty si opravdu užívá. To zná každá babička. Cestování, setkávání s přáteli, výstavy, hudba, plavání a procházky, to všechno má ráda.

“Byla jsem vychovaná k odpovědnosti. Velmi mi záleží na tom, jak budou žít naše děti a vnoučata. Chtěla bych hlavně pro ně přispět ke změně k lepšímu,” vysvětluje svou kandidaturu Alexandra Suková.