Novinky

J. Černá a L. Machillová: "Musíme minimálně zajistit současnou úroveň sociálních služeb a jejich dostupnost."

Dvojrozhovor dlouholetých ředitelek příspěvkových organizací města Jany Černé a Libuše Machillové o práci v sociálních službách a nelehké situaci během vln pandemie covidu. Jana Černá je dvojkou naší kandidátky a Libuši Machillovou najdete na 9. místě naší kandidátky PRO LEPŠÍ LOUNY.

 

Kandidujete v komunálních volbách za uskupení Pro lepší Louny. Proč?
Jana Černá: Za uskupení pro Lepší Louny jsem kandidovala i minulé období. Jsme lidé z různých oborů s určitými zkušenostmi, které můžeme využít i v komunální politice. Jsem kandidát bez politické příslušnosti.

Libuše Machillová: V Lounech jsem se narodila, žiji a pracuji zde celý svůj život. Záleží mi proto na jejich rozvoji. Přeji si, aby stávající i budoucí občané města se zde cítili bezpečně a mohli zde prožít pohodový život, aby našli pomoc a zastání když to potřebují a aby jednou mohli třeba říci slova „jsem louňák a jsem rád, že žiji v Lounech." Já sama jsem ráda, že jsem „louňák“ a chci se proto zapojit do komunální politiky. Vážím si lidí, se kterými jsem na kandidátní listině, jejich odbornosti, znalostí a zkušeností a chci se proto s nimi podílet na rozvoji svého rodného města. Kandidovala jsem s nimi již v minulém volebním období a jsem člen TOP 09.

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky ve smyslu spolupráce s radnicí, která je zřizovatelem DSUP i MPS?
Jana Černá: Poslední volební období, tedy poslední čtyři roky hodnotím velmi pozitivně. Bez přehánění to byla zkouška odolnosti, odvahy a soudržnosti. Dokončili jsme rekonstrukci vnitřního vybavení domova, což byla náročná akce, která byla realizována za provozu. Potom přišel Covid a dlouhé období boje s touhle potvorou, která měla spadeno na chronicky nemocné seniory. Zřizovatel Město Louny nás nenechalo bez pomoci. Byli jsme v neustálém kontaktu se starostou a krizovým štábem. V nejhorších časech, kdy nám chyběl personál, starosta města zajistil pomoc armády ČR.


Starosta Pavel Janda s vojáky z  44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta, kteří pomáhali v DSUP.

Libuše Machillová: Poslední 4 roky spolupráce se zřizovatelem, kterým je město Louny, hodnotím velmi kladně. Radnice neodsouvala do pozadí sociální služby. Zajímal se o naši práci a podporoval nás tak, abychom mohli uspokojit všechny zájemce a poskytnout klientům kvalitní služby. Pokud jsme se potýkali s nějakým problémem, zřizovatel (město Louny) nás vždy vyslechl, hledal s námi rozumné řešení a podporoval nás.

Covid a sociální služby. Jaké to bylo?
Jana Černá: Bylo to období plné změn, opatření a vůbec úplně jiné organizace práce. V tomto období jsme obstáli všichni, na kolegyně jsem pyšná a hrdá. Museli jsme jednat okamžitě a chránit naše klienty i sebe. Provedli jsme desítky opatření, klienty i sebe jsme pravidelně testovali. Zřídili jsme oddělení izolace pro nemocné. Snažili jsme se udržet pozitivní klima uvnitř domova a povzbuzovat klienty.

Libuše Machillová: Covid byl samozřejmě velmi nepříjemnou záležitostí, ale na druhou stranu právě boj s ním ukázal, jak úzce dokážeme spolupracovat i jak rychle umíme reagovat na změny. Mám skvělý tým pracovníků, kterých si velice vážím. V covidové době se všichni ihned přizpůsobili novým pravidlům, dodržovali je a byli ochotni pomoci každému, kdo se nacházel v nouzi bez ohledu na to, zda je to klient služby či ne.
Úzce jsme spolupracovali jak s městem, tak sociální služby mezi sebou. Podíleli jsme se na tvorbě krizových plánů, aby všem, kdo potřebovali pomoc v nemoci či karanténě byla zajištěna dodávka potravin, léků a dalších nezbytných věcí. Byli jsme ve stálém kontaktu se starostou i dalšími pracovníky města. Jakmile jsme potřebovali pomoc, dostali jsme ji. Například při řešení nedostatku ochranných prostředků ihned vypomohl zřizovatel i domov pro seniory. Starosta jako šéf krizového řízení se neustále dotazoval, zda jako služba vše zvládáme a nabízel pomoc. Ta doba ukázala, že umíme držet spolu a můžeme se na sebe spolehnout.

Co plánujete pro příští čtyři roky v rozvoji sociálních služeb?
Jana Černá: Náklady na provozování sociálních služeb budou v současné situaci stoupat, musíme minimálně zajistit současnou úroveň sociálních služeb a jejich dostupnost. Současná situace v celém světě pravděpodobně požene staré a nemocné pod křídla státu. Musíme na to být připraveni. Naštěstí jsme budova energeticky méně náročná díky zateplení pláště budovy, výměně oken, nové kotelny a celkové rekonstrukce vnitřních prostor, které financovalo město.


Budova domova pro seniory

Libuše Machillová: Je naplánována rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou v ulici U Pramenu a byla bych ráda, kdyby se podařila její realizace. Od letošního roku jsme rozšířili službu denního stacionáře o cílovou skupinu seniorů a rovněž jsme rozšířili terénní pečovatelskou službu na území ORP Louny. V současné těžké době je cílem udržet stávající úroveň služeb, nezvyšovat zbytečně jejich cenu a pokračovat v nastavené spolupráci mezi zřizovatelem a službami navzájem.


Sídlo městské pečovatelské služby

<< Zpět na předchozí stránku