Novinky

Pavel Janda: Bylo mi ctí

Vážení Lounští,

dnes odpoledne zahájím ustavující schůzi nového zastupitelstva a zvolením nového vedení města skončím ve funkci starosty. Poslední čtyři roky nepatřily mezi ty nejklidnější, společně jsme je ale zvládli.

Děkuji za skvělou spolupráci kolegyním a kolegům z minulého zastupitelstva, celé městské radě, všem úředníkům a zaměstnancům města a jeho organizací. Také díky nim se nám podrželo udržet trend a navázat na naše předchůdce, když předáváme město novému vedení v lepším stavu, než v jakém jsme ho převzali. Přejme si, aby tento trend zůstal i nadále zachován. Také proto přeji novému vedení klidnější čtyři roky, než byly ty naše. Město je ale v dobré kondici a je v jeho silách zvládnout vše, co přijde.

Bylo mi ctí, ať se vám daří…

Mgr. Pavel Janda,
starosta města 2018-2022

<< Zpět na předchozí stránku